Schrijf je kind in bij Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade

Voor kinderen geldt dat zij met én zonder verwijsbrief kunnen worden behandeld bij ons in de praktijk. In bepaalde gevallen is een verwijzing van de huisarts of specialist wel nodig om de behandelingen van de zorgverzekeraar vergoed te krijgen. Als dit het geval is zullen wij je vragen contact op te nemen met huisarts of specialist.

PRIVACYREGLEMENT:

Wij verwijzen naar het privacyreglement van de praktijk dat te vinden is op onze website. Wij wijzen er op dat er belangrijke gegevens in staan i.v.m. de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die 25 mei 2018 is ingegaan.