KINDERFYSIOTHERAPIE ZUIDER EMMAKADE

Tarieven

Praktijk voor Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade

Vergoedingen en tarieven

Bekijk hier de tarieven van onze diensten. Kinderen tot 18 jaar krijgen een deel van hun behandeling vergoed vanuit de basisverzekering en zijn meeverzekerd met hun ouders. Het wettelijk verplicht eigen risico is niet van toepassing op kinderen. Bovendien hebben wij met alle zorgverzekeraars van Nederland een overeenkomst afgesloten.

Ben je een keer verhinderd en wil je een afspraak af zeggen? Zou je dit dan minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling willen doen. Dan kunnen wij iemand anders blij maken met het vrij gekomen plekje.

Indien je vergeet af te zeggen, zijn wij genoodzaakt een nota van €40,- te sturen. Deze nota kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Zeg je binnen 24 uur voor de behandeling af dan sturen wij een nota van €32,50 en ook deze factuur kan niet worden ingediend bij de zorgverzekering.

Je kunt de afmelding inspreken op onze voicemail als wij telefonisch niet bereikbaar zijn. Wij ontvangen een bevestiging van het tijdstip van de afmelding. Mailen kan ook en mag naar: praktijk@kzeh.nl.

Tarieven 2021

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars van Nederland een overeenkomst afgesloten. Dit houdt in dat wij de behandelingen rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekering. U krijgt dus geen nota thuis gestuurd. Een aantal zorgverzekeraars stuurt de cliënt later een overzicht van de gedeclareerde behandelingen.

Wij behandelen ook kinderen op school en aan huis. Voor deze behandeling kan een verwijzing van huisarts, jeugdarts of specialist noodzakelijk zijn. Voor behandelingen in de praktijk geldt Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Dit betekent dat er in principe geen verwijzing van huisarts, jeugdarts of specialist nodig is.

Vergoed door de zorgverzekeraar

Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed uit de basisverzekering zonder dat zij verplicht eigen risico hoeven te betalen. Daarnaast zijn zij meeverzekerd met de aanvullende verzekering van hun ouders. Een verwijzing van huisarts, jeugdarts of specialist kan wenselijk zijn, maar is geen noodzaak om een afspraak te kunnen maken bij ons.

Tarievenlijst

Voor behandelingen die niet worden vergoed door jouw zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven:

Omschrijving Tarief
Zitting kinderfysiotherapie € 50,00
Zitting reguliere fysiotherapie € 40,00
Zitting fysiotherapie aan huis € 65,00
Extra kinderfysiotherapeutisch rapport € 45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 75,00
Screening, intake en onderzoek na screening € 75,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 75,00
Instructie/ overleg met ouders van de patient € 45,00
Overleg met externe zorgverleners € 75,00
Zitting ergotherapie per 30 minuten € 40,00
Zitting ergotherapie aan huis per 30 minuten € 65,00
Screening en intake en onderzoek ergotherapie € 40,00
Intake en onderzoek na verwijzing ergotherapie € 40,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie of ergotherapie € 40,00
Afspraak binnen 24 uur afgemeld € 32,50

* Deze prijzen zijn geldig vanaf 01-01-2021. De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld, ook in 2022 kunnen de tarieven wijzigen.

Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade

Haarlem

Zuider Emmakade 45f,
2012 KN Haarlem

023 – 53 206 53
praktijk@kzeh.nl

Openingstijden

Maandag 08:30–20:00
Dinsdag 08:30–18:00
Woensdag 08:30–18:00
Donderdag 08:30–20:00
Vrijdag 08:30–18:00
Zaterdag Gesloten

Haarlem

Prinsen Bolwerk 5,
2011 MA Haarlem

023 - 53 206 53
praktijk@kzeh.nl

Openingstijden

Maandag 13:00–21:00
Dinsdag 13:00–18:00
Woensdag 13:00–18:00
Donderdag 13:00–21:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten

Zandvoort

Swaluëstraat 33,
2042 KA Zandvoort

023 – 53 206 53
praktijk@kzeh.nl

Openingstijden

Maandag 13:00–18:00
Dinsdag 13:00–18:00
Woensdag Gesloten
Donderdag Gesloten
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten

Deel uw ervaring